Số kí hiệu văn bản 0391/QĐ-BCT
Ngày ban hành 24/01/2011
Ngày hiệu lực 24/01/2011
Trích yếu nội dung Văn bản số 0391/QĐ-BCT, ngày 24/1/2011, Quyết định của Bộ Công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác