Số kí hiệu văn bản 09/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác