Số kí hiệu văn bản 14/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưởng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu gịáo và học sinh tiểu học
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác