Số kí hiệu văn bản 15/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thảnh phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác