Số kí hiệu văn bản 24/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 01/08/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Thành Phong
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác