Đăng ký dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM” vào danh mục vốn vay ODA

15:55, 10/03/2014

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ thành phố công tác vận động và đăng ký dự án "Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM" vào danh mục nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới giai đoạn 2015-2017.

Dự án nhằm kết hợp với các dự án thoát nước khác của TP để giải quyết triệt để tình trạng ngập cho trung tâm TP, nâng cao đời sống cho nhân dân. Dự án gồm các hạng mục công trình giải quyết ngập lưu vực Tham Lương - Bến Cát; giải quyết ngập khu vực trung tâm và nâng cao năng lực quản lý ngập nước cho TP.

 

Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020.

* UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây và dự án cải thiện Môi trường nước TP, giai đoạn 1.
 
Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn