Trường Đào tạo, Trung tâm và Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật

00:00, 24/06/2011

Với tư cách là một trung tâm kinh tế - văn hoá – khoa học hàng đầu của khu vực và của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khá năng động và được tập trung trên qui mô lớn chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội.

Hoạt động biểu diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

00:00, 23/06/2011

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca múc nhạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mấy năm qua có nhiều chuyển biến tích cực theo định hướng đó. Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng: hoạt động ca múa nhạc chuyên nghiệp đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp công chúng, mọi thành phần xã hội, làm cho Thành phố chúng ta ngày càng sôi động hơn, trẻ trung hơn.

Sài Gòn nhân vật

01:30, 20/06/2011

Sài Gòn Guiness

01:35, 18/06/2011

Lịch sử phát triển

00:00, 17/06/2011

Cải lương

00:00, 16/06/2011