Năm 2019, 5/7 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng khá

19:12, 06/01/2020

(Chinhphu.vn) - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Phạm Thành Kiên cho biết, năm 2020, Sở sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực và 4 ngành trọng điểm của Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TPHCM, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2019 ước tăng 7,9%, tương đương mức tăng năm 2018 (tăng 7,95%), nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,1% (năm 2018 tăng 8,07%).

Bảy nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực với mức tăng IIP 7,68% so với năm 2018. Trong đó: Có 5/7 nhóm sản phẩm có mức tăng khá là: Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (tăng 8,6%), Sản phẩm thiết bị điện (tăng 15%), Sản phẩm điện tử - công nghệ thông tin (tăng 24%), Sản phẩm đồ uống (tăng 7,4%), Sản phẩm Trang phục may sẵn (tăng 4,7% so với năm 2018).

Với mức tăng trưởng như trên, 7 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố đóng góp 5,44 điểm phần trăm trong mức tăng 7,9% IIP của toàn ngành công nghiệp năm 2019, góp phần nâng tỷ trọng của khu vực công nghiệp trong cơ cấu GRDP của Thành phố từ mức 19,78% (năm 2018) lên 20,8% (năm 2019).

Bước vào năm 2020, nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và 4 ngành trọng điểm, Sở Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ sản phẩm chủ lực của Thành phố gồm: Giải pháp về đất; Giải pháp về hỗ trợ vốn và đổi mới công nghệ; Giải pháp thu hút đầu tư lĩnh vực chế biến chế tạo; Giải pháp về hỗ trợ mở rộng, phát triển thị trường; Giải pháp hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, các Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Chương trình kích cầu đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị - công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia cung ứng thông qua Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ và Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ gắn với thực hiện chủ trương phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố.

Nhằm hỗ trợ mở rộng, phát triển thị trường, Sở phát huy hiệu quả của việc giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài như tại Bangkok (Thái Lan) và Melbourne (Australia) năm 2019, đồng thời đẩy mạnh kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, tạo thị trường trong nước đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực và 4 ngành công nghiệp trọng điểm, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập để giữ vững thị trường và thúc đẩy sản xuất.

Mở rộng Trung tâm trưng bày sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tại địa chỉ 173 Hai Bà Trưng; trong đó, dành khu vực riêng để trưng bày, quảng bá nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố.

Triển khai thực hiện các Đề án Phát triển xuất khẩu và Đề án Phát triển ngành Logistics trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn chỉnh và đưa vào vận hành cổng cơ sở dữ liệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ…

Thu Lê