Nhiều vi phạm trong công tác cán bộ tại Sở Giao thông vận tải

18:19, 09/11/2019

(Chinhphu.vn) - Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ tại Sở Giao thông vận tải TPHCM giai đoạn từ năm 2017-2018.

Sở Giao thông vận tải TPHCM. Ảnh: VGP/Ngọc Tấn

Theo thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM, trong giai đoạn từ năm 2017-2018, Sở Giao thông vận tải TPHCM có nhiều vi phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, giai đoạn từ năm 2017- 2018.

Cụ thể, về quản lý biên chế, việc xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu biên chế hằng năm còn chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, dẫn đến có nơi số người làm việc thực tế thấp hơn nhiều so với số lượng biên chế được phân bổ, ngược lại có đơn vị số lao động thực tế cao hơn số biên chế được giao.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, Sở Giao thông vận tải không thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hàng năm là chưa thực hiện đúng quy định. Không kiểm tra, đôn đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, dẫn đến việc phê duyệt quy hoạch thực hiện sau khi tổ chức Đại hội.

Đáng chú ý, việc phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Sở quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020, có tới 5 đơn vị với 8 chức danh chỉ quy hoạch l người vào 1 chức danh; nhiệm kỳ 2020-2025 có 7 đơn vị với 9 chức danh chỉ quy hoạch l người vào 1 chức danh. Có 11/16 đơn vị không đảm bảo tỷ lệ nữ trong danh sách quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo chính quyền, là chưa đảm bảo quy định.

Và trong hai năm (2017 và 2018), Sở Giao thông vận tải thực hiện bổ nhiệm 11 trường hợp, nhưng có tới 9 trường hợp có thiếu sót, vi phạm. Đơn cử như trường hợp ông Bùi Anh Tuấn - Phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư được bổ nhiệm khi không đủ tiêu chuẩn, chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị; bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ khi chưa có quy hoạch, sau đó Sở này đã thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Thanh tra Thành phố cũng phát hiện 7/11 trường hợp quy trình bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ. Như ông Lê Minh Triết - Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 quy trình bổ nhiệm chưa thực hiện bước 1, bước 3; ông Trịnh Quốc Dũng và bà Trần Thị Trâm Anh - Phó Chánh Văn phòng Sở, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư quy trình bổ nhiệm còn thiếu bước 1 như quy định của Sở Giao thông vận tải.

Hay trường hợp ông Ngô Bá An - Giám đốc BQL Dự án nạo vét luồng soài rạp, quy trình bổ nhiệm thiếu bước 1 và bước 2; bà Trần Thị Vân Trang - Phó Phòng pháp chế, quy trình bổ nhiệm còn thiếu bước 2; ông Hà Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý Giao thông đường thủy, tại thời điểm bổ nhiệm Trưởng phòng, ông Hà Thanh Sơn đã hết thời hạn giữ chức vụ Phó trưởng phòng, tuy nhiên hồ sơ bổ nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm từ Phó trưởng phòng lên Trưởng phòng là không đúng quy định.

Về bổ nhiệm lại, trong năm 2017 và 2018, Sở Giao thông vận tải tiến hành bổ nhiệm lại 12 trường hợp, tuy nhiên có 2 trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm lại (bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ) nhưng Sở vẫn tiến hành bổ nhiệm lại (ông Hải và ông Đỗ Văn Đông); 6 trường hợp bổ nhiệm lại công chức thực hiện chậm so với quy định.

Việc chuyển đổi vị trí công tác, năm 2017, Sở Giao thông vận tải không xây dựng kế hoạch chuyên đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trong 149 trường hợp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017- 2018 có 3 trường hợp việc luân chuyên vị trí công tác không bằng quyết định (ban hành thông báo, văn bản) hay chuyển đổi vị trí công tác đối với 31 trường hợp là lãnh đạo quản lý các phòng, ban và đơn vị trực thuộc là thực hiện không đúng quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, còn có 73 trường hợp có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, trong đó có 36 trường hợp thời gian công tác chưa đủ 24 tháng đã chuyên đổi vị trí công tác. Trong khi đó, tính đến cuối năm 2018, cơ quan Sở và 15 đơn vị trực thuộc có 776 trường hợp có thời gian giữ vị trí công tác trên 5 năm nhưng chưa thực hiện chuyên đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải cũng chọn phương thức tinh giản biên chế là không tuyển mới thêm nhân sự khi có công chức nghỉ hưu hoặc chỉ tuyển mới 50% trên số lượng đã nghỉ hưu là không phù hợp về đối tượng theo quy định. Thanh tra Thành phố cho rằng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng tinh giản biên chế theo lộ trình không đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Nhiều đơn thư tố cáo cán bộ nhưng đến nay đã quá thời hạn vẫn không tổ chức thực hiện hoặc chưa có kết quả giải quyết. Không thực hiện phúc đáp thông tin kết quả xử lý, giải quyết đơn tố cáo cho các đơn vị chuyển đơn là không thực hiện đúng quy định của Luật Tố cáo.

Thanh tra TPHCM cho rằng, thiếu sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nêu trên thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo tiêu chuẩn, không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định. Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Sở chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất và thẩm định hồ sơ và Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trong việc ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Đối với những vi phạm liên quan đến chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản biên chế, ngoài việc Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở phải chịu trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thời kỳ có liện quan phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Với công tác giải quyết tố cáo liện quan đến cán bộ, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Tổ chức cán bộ do không chấp hành chỉ đạo của Giám đốc Sở; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở chịu trách nhiệm trong việc chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trong kiến nghị xử lý, ngoài giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải nghiêm túc kiểm điểm; thực hiện nghiêm việc xử lý; giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền; rà soát công tác công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…, Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị và được Chủ tịch UBND TPHCM đồng ý chỉ đạo Sở Nội vụ Thành phố xem xét lại quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với những trường hợp có thiếu sót, vi phạm như đã nêu trên và kiến nghị biện pháp giải quyết, đảm bảo khả thi, phù hợp quy định pháp luật và báo cáo UBND Thành phố.

Ngọc Tấn