Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1749 /QĐ-UBND 06/04/2010 1749 /QĐ-UBND, ngày 06 tháng 4 năm 2011, quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố năm 2011
19/QĐ-UBND 29/03/2010 Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 29-3-2010 của UBND TPHCM về Ban hành Quy chế làm việc mẫu quận, huyện không tổ chức HĐND
61/2009/NĐ-CP 24/07/2009 Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
05/NĐ-CP 02/04/2007 Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009
143/2006/NĐ-CP 23/11/2006 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
124/2004/NĐ-CP 18/05/2004 Nghị định Quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
50/2004/NĐ-CP 18/02/2004 Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009
130/2003/NĐ-CP 05/11/2003 Nghị định thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
93/2001/NĐ-CP 12/12/2001 Về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh
83/2001/TT-BTC 04/10/2001 Hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
51144/QĐ-UBND ... Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đăng ký thế chấp quyền sử dụng đât, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố năm 2017
1266/QĐ-UBND ... Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018