Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3354/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định số 3354/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường, thị trấn
3358/QĐ-UBND 16/09/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông
25/2020/QĐ-UBND 15/09/2020 Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố
24/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
23/2020/QĐ-UBND 04/09/2020 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
22/2020/QĐ-UBND 28/08/2020 Về bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20/2020/QĐ-UBND 18/08/2020 Về tổ chức quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố
19/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 Về tổ chức quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố
18/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
2882/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp
2846/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm
2543/QĐ-UBND 15/07/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
17/2020/QĐ-UBND 09/07/2020 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh
16/2020/QĐ-UBND 07/07/2020 Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2450/QĐ-UBND 07/07/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2280/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
15/2020/QĐ-UBND 19/06/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
2163/QĐ-UBND 12/06/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
2162/QĐ-UBND 12/06/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện
1737/QĐ-UBND 21/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội